Nâng cấp công nghệ Game Đế Chế – Age of Empire (AOE)

Tổng hợp những nâng cấp công nghệ trong game Đế Chế (AOE).

Nâng cấp nhà gỗ (BS – Storage Pit)

Nhà BS hay nhà gỗ chứa các nâng cấp công nghệ về giáp và sát thương.

Đời 2: Nâng BS lần 1

 1. Toolworking: +2 tấn công cho tất cả các quân cận chiến.
 2. Leather Armor Infantry: +2 giáp cho các bộ binh.
 3. Leather Armor Archers: +2 giáp cho các cung thủ.
 4. Leather Armor Cavalry: +2 giáp cho các kỵ binh, bao gồm cả voi và lạc đà.

Đời 3: Nâng BS lần 2

 1. Metalworking: +2 tấn công cho tất cả các quân cận chiến.
 2. Scarle Armor Infantry: +2 giáp cho các bộ binh.
 3. Scarle Armor Archers: +2 giáp cho các cung thủ.
 4. Scarle Armor Cavalry: +2 giáp cho các kỵ binh, bao gồm cả voi và lạc đà.
 5. Bronze Shield: + 1 giáp chống các đơn vị bắn tầm xa.

Đời 4: Nâng BS lần cuối

 1. Metallurgy: +2 tấn công cho tất cả các quân cận chiến.
 2. Chain Mail Infantry: +2 giáp cho các bộ binh.
 3. Chain Mail Archers: +2 giáp cho các cung thủ.
 4. Chain Mail Cavalry: +2 giáp cho các kỵ binh, bao gồm cả voi và lạc đà.
 5. Iron Shield: + 1 giáp chống các đơn vị bắn tầm xa.
 6. Tower Shield: + giáp chống các đơn vị bắn tầm xa (1 vài loại quân nhất định sử dụng được).

Nâng cấp chợ – Nhà BM (Market)

Nhà chợ chứa các nâng cấp về khả năng làm việc, khai khoáng của nông dân (farmmer)

Đời 2: Nâng BM lần 1

 1. Woodworking: + 2 cây chặt thêm, + 1 tầm xa cho cung thủ, thuyền, tháp canh, xe bắn tên, bắn đá.
 2. Stone Mining: +3 đá đào thêm, + 1 tầm xa cho đơn vị quẩy.
 3. Gold Mining: +3 vàng đào thêm.
 4. Domestication: + 75 thực cho ruộng.

Đời 3: Nâng BM lần 2

 1. Artisanship: + 2 cây chặt thêm, + 1 tầm xa cho cung thủ, thuyền, tháp canh, xe bắn tên, bắn đá.
 2. Wheel: + 30% di chuyển nhanh hơn cho dân làng.
 3. Plow: + 75 thực cho ruộng.

Đời 4: Nâng BM lần 3

 1. Craftsmanship: + 2 cây chặt thêm, + 1 tầm xa cho cung thủ, thuyền, tháp canh, xe bắn tên, bắn đá.
 2. Siegecraft: +3 đá đào thêm, + 1 tầm xa cho đơn vị quẩy. Cho phép nâng cấp tường thành và trụ.
 3. Coinage: Lấy vàng nhiều hơn 25% và nhanh hơn 33%.
 4. Irrigation: + 75 thực cho ruộng.

Nâng cấp nhà chính phủ – Goverment Center (BC)

Nâng cấp trong nhà BC sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ đế chế của bạn. Nhà BC chỉ có thể nâng cấp từ đời 3.

Đời 3: Nâng BC lần 1.

 1. Nobility: Tăng máu lên 15% cho ngựa chém, ngựa xọc đơn và ngựa bắn cung. Và cũng là điều kiện để nâng cấp ngựa xọc đôi.
 2. Writing: Cho phép chia sẻ bản đồ với đồng đội.
 3. Architecture: Tăng 20% máu cho tường và xây nhanh hơn 33%.
 4. Logistics: Cứ 2 lính chém nhà BB sẽ được tính là 1 farm.

Đời 4: Nâng BC lần 2.

 1. Aristocracy: Tăng tốc độ chạy của Xọc xiên lên 25%.
 2. Ballistics: Giúp cho tháp canh bắn tên lửa, ngoài ra còn giúp cho thuyền chiến.
 3. Alchemy: +1 tấn công cho quân tầm xa, thêm lửa khi bắn.
 4. Engineering: + 2 tầm xa cho xe bắn đá, điều kiện cần thiết để nâng cấp thuyền cẩu đá thần.

Nâng cấp công nghệ nhà phù thủy – BP

Nhà phù thủy BP dùng để sản sinh ra phù thủy và các nâng cấp liên quan đến phù thủy. Là một loại đơn vị quân sử dụng Vàng để mua, Phù thủy có thể thu phục quân địch hoặc chữa thương cho dân hoặc quân đồng minh.

Đời 3: Nâng cấp nhà BP lần 1.

 1. Xin phù thủy.
 2. Astrology: Tăng tốc thu phục quân địch 30%.
 3. Mysticism: Gấp đôi máu cho phù thủy, từ 25 HP lên 50 HP.
 4. Polytheism: Tăng tốc di chuyên lên 40%.
 5. Nâng khả năng chữa bệnh cho phù thủy.

Đời 4: Nâng cấp nhà BP lần 2.

 1. Fanaticism: Chuyển đổi quân địch nhanh hơn 50%.
 2. Monotheism: Cho phép thu phục phù thủy và nhà của địch.
 3. Afterlife: Tốc độ hồi mana +50%, điều kiện để có BB thần.
 4. Medicine: Tăng tốc hồi phục máu cho dân.
 5. Sacrifice: Hy sinh thân mình để thu phục ngay lập tức quân địch (không áp dụng cho nhà hoặc phù thủy địch).

Viết một bình luận