Backup & Restore các thiết lập Workspace 3Ds Max 2023

File-ENU-3dsmax

3Dsmax là một phần mềm diễn họa 3D nâng cao với rất nhiều tùy chọn trong giao diện Workspace, vì vậy phần mềm này cho phép người dùng lưu lại Workspace và khôi phục (restore) khi cần. Một số trường hợp cần dùng: Cài lại phần mềm Cài lại window Khi dùng 2 máy (1 … Đọc tiếp

Tổng hợp lỗi gặp phải với WordPress

loi-thuong-gap-wordpress

Note một số lỗi nhỏ với site chính sử dụng: CMS: WordPress Plugin chính: Woocommerce, Rankmath Pro, Wp-Rocket Pro Theme: Flatsome Lỗi danh mục bị 404 hàng loạt Danh mục tự nhiên bị lỗi hàng loạt, click vào sẽ ra lỗi 404 hoặc chuyển hướng đến trang sản phẩm ngẫu nhiên nào đó. Nguyên nhân: … Đọc tiếp

Tạo Popup đơn giản với UXBlock và Lightbox theme Flatsome

Tạo Pop-up đơn giản

Mẫu thông báo nghỉ tết 2024 được tạo như sau: Chuẩn bị 1 ảnh thông báo nghỉ tết JPG kích thước: 1200 x 800px Tạo Block bằng UXBuilder: Section > Row (Container) > 1 Column (8/12) > Image Thêm chèn Scripts Lightbox vào Global Setting > Footer Scripts Code: <!– Thông báo nghỉ tết 2024 … Đọc tiếp