Thay thế Breacrumbs của Flatsome bằng Rankmath

Nếu anh em nào đã gặp vấn đề này thì làm theo các 2 bước sau:

  1. Từ Flatsome Panel: Flatsome > Advanced > Integrations > Rankmath Breadcrumbs
rankmath-breadcrumbs
rankmath-breadcrumbs
  1. Từ Rankmath Panel: Rank Math > General Settings > Breadcrumbs (Enable)

Viết một bình luận