Một số vấn đề với LarVPS

Một số vấn đề mình gặp phải với LarVPS – Công cụ quản lý VPS của anh Tong Huynh.

Khôi phục LarVPS – Cẩn thận với việc thay đổi prefix

Hiện trạng:

 • Site wordpress trong quá trình khởi tạo đã thay đổi tiền tố wp_ (prefix)
 • Site đã được backup lên Google Drive
 • Sử dụng tính năng khôi phục của LarVPS

Lỗi:

 • Sau khi khôi phục bằng LarVPS thì website trở lại hoạt động tuy nhiên không thể đăng nhập vào admin, cụ thể: Khi đăng nhập với url: domain.com/admin sẽ bị chuyển hướng đến trang khởi tạo của wordpress > tạo site mới.

Nguyên nhân (phỏng đoán): Do quá trình cài đặt ban đầu trong LarVPS đã thay đổi prefix wp_ để bảo mật site.

Khắc phục:

 • Đăng nhập vào phpmyadmin để nhập database: Lưu ý: Vào phần AppAdmin xem thông tin đăng nhập, có thể cần đổi lại port và mật khẩu để đăng nhập.
 • Lấy database cũ trong file backup.
 • Có thể! cần sửa thông tin trong wp_config.php để nhận database.

Lệnh khác: larvps -ic domain.com để xem thông tin domain trên VPS

“Error establishing a database connection”

Lỗi này được ghi nhận khi sử dụng UXbuilder cho trang Vnjump.

Hiện trạng:

 • Khi kéo thả bằng UXbuilder site load nặng nề, mở tab mới trên thì load không nổi.

Lỗi:

 • Mất kết nối đến database

Nguyên nhân (phỏng đoán):

 • VPS cấu hình yếu.

Khắc phục:

 • Khởi động lại VPS trong panel quản trị của Vultr.

 

Viết một bình luận