Tạo Popup đơn giản với UXBlock và Lightbox theme Flatsome

Mẫu thông báo nghỉ tết 2024 được tạo như sau:

  • Chuẩn bị 1 ảnh thông báo nghỉ tết JPG kích thước: 1200 x 800px
  • Tạo Block bằng UXBuilder: Section > Row (Container) > 1 Column (8/12) > Image
  • Thêm chèn Scripts Lightbox vào Global Setting > Footer Scripts

Code:

<!-- Thông báo nghỉ tết 2024 -->
[lightbox auto_open="true" auto_timer="3000" auto_show="once" id="newsletter-signup-link" width="900px" padding="20px"]
[block id="nghi-tet"]
[/lightbox]

Viết một bình luận