Tạo Popup đơn giản với UXBlock và Lightbox theme Flatsome

Tạo Pop-up đơn giản

Mẫu thông báo nghỉ tết 2024 được tạo như sau: Chuẩn bị 1 ảnh thông báo nghỉ tết JPG kích thước: 1200 x 800px Tạo Block bằng UXBuilder: Section > Row (Container) > 1 Column (8/12) > Image Thêm chèn Scripts Lightbox vào Global Setting > Footer Scripts Code: <!– Thông báo nghỉ tết 2024 … Đọc tiếp