Simson S51 – Một thời để nhớ

Hôm nay trên cái hội kia có ông nào đào mả chiếc xe làm khổ mình một thời. Nhớ lại mà thấy tiếc quá, thích nóa nắm nhưng chỉ được cái đẹp mã thôi. Sau này có cơ hội sẽ chơi lại

See you again SS S51

Simsom-S51 (4)
Simsom-S51 (4)
Simsom-S51 (3)
Simsom-S51 (3)
Simsom-S51 (2)
Simsom-S51 (2)
Simsom-S51 (1)
Simsom-S51 (1)

Viết một bình luận