Lỗi Win10 khởi động 2 lần mới lên màn hình

Hiện tượng:

  • Bấm khởi động lần 1 bàn phím, case, chuột hoạt động còn màn hình sáng lên rồi tắt hoặc hiện logo nhà sản xuất Main sau đó tắt (Mất tín hiệu đầu vào).
  • Tắt case sau đó mở lại hoặc nhấn reset máy hoạt động bình thường trở lại.

Nguyên nhân:

  • Chức năng khởi động nhanh trên Win10 bị lỗi.

Khắc phục:

1. Vào cài đặt Power & Sleep > Additional Power Settings

power-and-sleep
Power and Sleep > Additional Power Settings…

2. ….> Choose what the power buttons do

Choose what the power buttons do
…Choose what the power buttons do

3. …> Change settings that are currently unavailble

Change settings that are currently unavailble
Change settings that are currently unavailble

4. Bỏ chọn Turn on fast startup (recommended)

Turn on fast startup (recommended)
Turn on fast startup (recommended)

5. Lưu thay đổi (Save changes…) sau đó tắt máy kiếm tra lại.

Lưu ý: Tính năng khởi động nhanh trên Win10 chỉ hoạt động khi tắt máy (Shutdown), vì vậy dấu hiệu của lỗi này xuất hiện khi tắt máy hoàn toàn còn nếu nhấn khởi động lại hoặc reset sẽ không bị lỗi.

1 bình luận về “Lỗi Win10 khởi động 2 lần mới lên màn hình”

Viết một bình luận