Google Ads sẽ không còn hỗ trợ đối tượng tương tự

Kể từ ngày 1 tháng 5 năm 2023, Google sẽ có những thay đổi ảnh hưởng đến cách sử dụng tính năng phân khúc tương tự trong Google Ads. Những thay đổi này được nêu bên dưới.

Điều gì sẽ thay đổi kể từ ngày 1 tháng 5 năm 2023?

 • Hệ thống sẽ không tạo phân khúc tương tự cho bất kỳ phân khúc đối tượng mới nào của bên thứ nhất được tạo vào hoặc sau ngày 1 tháng 5 năm 2023.
 • Bạn sẽ không thể:
 • Những nhóm quảng cáo hoặc chiến dịch đã đính kèm phân khúc tương tự trước ngày 1 tháng 5 năm 2023 sẽ tiếp tục sử dụng những phân khúc đó cho đến hết ngày 1 tháng 8 năm 2023.

Điều gì sẽ xảy ra kể từ ngày 1 tháng 8 năm 2023?

 • Phân khúc tương tự sẽ bị xoá hoàn toàn khỏi tất cả nhóm quảng cáo và chiến dịch.
 • Bạn vẫn có thể truy cập vào báo cáo trong quá khứ cho các phân khúc đối tượng tương tự của những chiến dịch trước đây.
 • Những chiến dịch Hiển thị, chiến dịch Khám phá và chiến dịch Video thúc đẩy hành động vẫn sử dụng phân khúc đối tượng tương tự sẽ được chuyển sang dùng tính năng tối ưu hoá tiêu chí nhắm mục tiêu kể từ ngày 1 tháng 8 năm 2023. Tương tự, những chiến dịch Video có mục tiêu “Mức độ cân nhắc về thương hiệu và sản phẩm” hoặc “Mức độ nhận biết thương hiệu và phạm vi tiếp cận” sẽ được chọn sử dụng tính năng mở rộng đối tượng. Xin lưu ý rằng:
  • Các phân khúc đối tượng tương ứng của bên thứ nhất sẽ được thêm làm tín hiệu cho tính năng tối ưu hoá tiêu chí nhắm mục tiêu và được thêm làm tiêu chí nhắm mục tiêu cho tính năng mở rộng đối tượng.
  • Nếu không muốn các nhóm quảng cáo hoặc chiến dịch của mình được tự động chọn sử dụng tính năng tối ưu hoá tiêu chí nhắm mục tiêu hoặc mở rộng đối tượng kể từ ngày 1 tháng 8 năm 2023, bạn có thể chọn không sử dụng tính năng “Tối ưu hoá tiêu chí nhắm mục tiêu và mở rộng đối tượng” bằng cách chuyển đến trang cài đặt trong mục Công cụ quản lý đối tượng trong tài khoản Google Ads của mình.
  • Nếu bạn chọn không sử dụng, thì những nhóm quảng cáo và chiến dịch chỉ nhắm đến phân khúc tương tự sẽ bị tạm dừng kể từ ngày 1 tháng 8 năm 2023. Bạn có thể tiếp tục chạy các nhóm quảng cáo và chiến dịch đó, đồng thời thêm tiêu chí nhắm mục tiêu phù hợp khác.
  • Chế độ cài đặt này không ảnh hưởng đến việc bạn chọn “Tự động áp dụng” đề xuất. Nếu bạn chọn tự động áp dụng đề xuất “Sử dụng tính năng tối ưu hoá tiêu chí nhắm mục tiêu”, thì tính năng này sẽ vẫn hoạt động như bình thường. Bạn có thể tiếp tục quản lý tính năng tự động áp dụng đề xuất bằng cách truy cập vào trang Đề xuất.

Tính năng nhắm mục tiêu được tối ưu hóa thay thế cho đối tượng tương tự

Xem trang gốc

Tuỳ thuộc vào mục tiêu của chiến dịch, tính năng tối ưu hoá tiêu chí nhắm mục tiêu có thể giúp bạn tiếp cận những đối tượng mới, phù hợp và có khả năng chuyển đổi. Tính năng nhắm mục tiêu được tối ưu hóa dựa vào những phân khúc đối tượng mà bạn đã tự chọn trong chiến dịch của mình để tìm những phân khúc đối tượng mà bạn có thể đã bỏ lỡ, từ đó làm tăng hiệu suất của chiến dịch.

Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu về những lợi ích và đặc điểm của tính năng nhắm mục tiêu được tối ưu hóa.

Những trường hợp nên sử dụng tính năng này

Là một nhà quảng cáo, bạn nên sử dụng tính năng này trong các trường hợp sau:

 • Bạn muốn chiến dịch của mình phân phát cho những phân khúc đối tượng có nhiều khả năng chuyển đổi nhất.
 • Bạn muốn thu nạp khách hàng mới không thuộc những phân khúc hiện tại mà vẫn đạt được các mục tiêu của mình.
 • Bạn muốn xác định những người dùng mới mang lại hiệu quả cho chiến dịch của bạn.
 • Bạn muốn tăng số lượt chuyển đổi mà không phải tăng giá thầu hay chi phí cho mỗi khách hàng.

Cách hoạt động

Hệ thống sẽ tự động bật tính năng nhắm mục tiêu được tối ưu hóa cho tất cả chiến dịch. Sau khi xem xét thông tin như các từ khoá trên trang đích hoặc trong thành phần mẫu quảng cáo, tính năng tối ưu hoá tiêu chí nhắm mục tiêu sẽ tìm những đối tượng có thể đáp ứng các mục tiêu của chiến dịch. Bạn có thể tắt tính năng này trong phần cài đặt nhóm quảng cáo nếu không muốn sử dụng.

Bạn cũng có thể thêm các tiêu chí như phân khúc đối tượng hoặc từ khóa (còn gọi là “tín hiệu nhắm mục tiêu”) vào tính năng nhắm mục tiêu được tối ưu hóa. Tính năng nhắm mục tiêu được tối ưu hóa sử dụng các tín hiệu nhắm mục tiêu để tìm các tiêu chí tương tự nhằm phân phát quảng cáo của bạn. Nếu tìm thấy lưu lượng truy cập mang lại hiệu quả cao hơn, tính năng nhắm mục tiêu được tối ưu hóa có thể giảm bớt hoặc ngừng phân phát lưu lượng truy cập dựa trên các tín hiệu của bạn.

Điểm khác biệt giữa tính năng mở rộng đối tượng và tính năng nhắm mục tiêu được tối ưu hóa là gì?

Tính năng mở rộng đối tượng tìm thêm nhiều lượt chuyển đổi bằng cách mở rộng sang sử dụng những phân khúc đối tượng tương tự như những phân khúc đối tượng mà bạn đã tự chọn. Trong khi đó, tính năng nhắm mục tiêu được tối ưu hóa tìm thêm nhiều lượt chuyển đổi bằng cách nhắm mục tiêu đến những người có nhiều khả năng chuyển đổi nhất (dựa trên dữ liệu chuyển đổi của chiến dịch theo thời gian thực, chẳng hạn như nội dung tìm kiếm gần đây của những người chuyển đổi). Đối với tính năng nhắm mục tiêu được tối ưu hóa, những phân khúc đối tượng mà bạn đã tự chọn sẽ ảnh hưởng đến mô hình này vì cung cấp một cơ sở rõ ràng.

Ví dụ: Jiaying muốn thu hút mọi người chú ý đến sự kiện ra mắt giày chạy bộ mới mà cô sắp tổ chức. Trong tiêu chí nhắm mục tiêu của chiến dịch, Jiaying sử dụng 2 loại đối tượng: phân khúc tùy chỉnh dựa trên những từ khóa hoạt động hiệu quả nhất trong Chiến dịch tìm kiếm (ví dụ như “bán giày chạy bộ”) và phân khúc đang cân nhắc mua hàng “Trang phục thể thao”. Dưới đây là cách tính năng mở rộng đối tượng và tính năng nhắm mục tiêu được tối ưu hóa có thể xử lý chiến dịch của Jiaying:

 • Tính năng mở rộng đối tượng: Ngoài những phân khúc đối tượng mà Jiaying đã tự chọn, tính năng mở rộng đối tượng sẽ bao gồm cả những phân khúc tương tự như phân khúc tùy chỉnh “bán giày thể thao” và phân khúc đang cân nhắc mua hàng “Đồ dùng thể thao”.
 • Tính năng nhắm mục tiêu được tối ưu hóa: Tính năng này sẽ mở rộng phạm vi nhắm mục tiêu đến những người dùng có khả năng chuyển đổi bằng cách tạo ra một hồ sơ ghi lại dữ liệu mô tả người chuyển đổi dựa trên dữ liệu chuyển đổi theo thời gian thực. Ví dụ: dữ liệu đó có thể chứa nội dung tìm kiếm trên Google về thương hiệu giày chạy bộ cụ thể hoặc các lượt nhấp vào một trang web nổi tiếng về trang phục thể thao. Mặc dù những phân khúc đối tượng mà Jiaying đã tự chọn được dùng làm cơ sở, nhưng tính năng nhắm mục tiêu được tối ưu hóa sẽ tìm thêm nhiều lượt chuyển đổi từ bên ngoài những phân khúc đó.

Thông tin chi tiết về đối tượng

Tính năng thông tin chi tiết về đối tượng cho bạn biết các đặc điểm riêng, mối quan tâm và hành vi của những nhóm người dùng xem quảng cáo của bạn rồi sau đó chuyển đổi, từ đó giúp bạn hiểu rõ hơn về khách hàng của mình.

Khi bạn sử dụng tính năng tối ưu hoá tiêu chí nhắm mục tiêu, tính năng thông tin chi tiết về đối tượng sẽ làm nổi bật những phân khúc đối tượng hàng đầu của Google (những phân khúc này được nhắm đến và mang lại hiệu suất cao).

Lưu ý: Hiện tại, bạn có thể sử dụng tính năng thông tin chi tiết về đối tượng cho các loại chiến dịch sau:
 • Thông tin chi tiết về đối tượng theo cá tính: chiến dịch Tìm kiếm, chiến dịch Mua sắm, chiến dịch Tối đa hoá hiệu suất, chiến dịch Khám phá, chiến dịch Thúc đẩy hành động trong quảng cáo dạng video (VAC), chiến dịch Hiển thị
 • Thông tin chi tiết về đối tượng theo thành phần: chiến dịch Tìm kiếm, chiến dịch Tối đa hoá hiệu suất, chiến dịch Khám phá, chiến dịch Video

Ví dụ

Việc bạn nên hay không nên sử dụng tính năng nhắm mục tiêu được tối ưu hóa tùy thuộc vào mục tiêu mà bạn đang cố gắng đạt được trong chiến dịch của mình. Hãy mở rộng mục bên dưới để biết trường hợp nào bạn nên sử dụng tính năng nhắm mục tiêu được tối ưu hóa trong chiến dịch.

Những loại chiến dịch phù hợp

Sau đây là những loại chiến dịch có thể áp dụng tính năng này:

Xin lưu ý rằng các tín hiệu nhắm mục tiêu dùng được cho tính năng này có thể khác nhau tuỳ thuộc vào loại chiến dịch.

Viết một bình luận