Một số chính sách Google Ads cần chú ý

Vào tháng 6 năm 2022, Google sẽ cập nhật quy trình thực thi đối với trường hợp vi phạm nhiều lần để bổ sung 9 chính sách nữa thuộc phạm vi áp dụng của hệ thống dựa trên cảnh cáo. Google sẽ bắt đầu triển khai hệ thống dựa trên cảnh cáo từ ngày 21 tháng 6 năm 2022 và tăng dần phạm vi triển khai trong 3 tháng đối với các chính sách sau đây:

  • Hành vi mua bán dâm
  • Dịch vụ môi giới hôn nhân
  • Hành vi dụ người xem nhấp vào
  • Thiết kế quảng cáo gây hiểu lầm
  • Dịch vụ bảo lãnh tại ngoại
  • Dịch vụ danh bạ, chuyển tiếp và ghi âm cuộc gọi
  • Dịch vụ sửa đổi báo cáo tín dụng
  • Kiểu lừa đảo “được ăn cả, ngã về không”
  • Khoản vay cá nhân

Tìm hiểu thêm về quy trình thực thi đối với trường hợp vi phạm nhiều lần. Xin lưu ý rằng việc cập nhật này không ảnh hưởng đến quy trình tạm ngưng tài khoản áp dụng cho trường hợp vi phạm nghiêm trọng chính sách của Google Ads.

Xem quy trình tạm ngưng tài khoản tại đây!

Source: Google Ads Team

Viết một bình luận